Välj en sida

Rotchakrats dimension

»Rotchakrats energi är ett universum inom dig, en värld där min förhoppning är att du ska blir fullständigt trygg med att röra dig.«

Allting i livet består egentligen av berättelser. Olika historier som vi bestämt oss för att tro på. Det kan handla som sådant som har hänt tidigare i livet, det som sker just nu, vår kollektiva historia – eller om vad som är möjligt i livet. När vi förstår att det egentligen bara är berättelser, historier som visar en viss aspekt av allt som utspelat sig, är det lättare att ta ett steg ifrån och se på det som sker med ett lite högre perspektiv.

Det är exakt vad som är intentionen med den här kursen – att du ska se den dimension som utspelar sig inom dig när det handlar om rotchakrats energier, eller om jordstjärnechakrats. Egentligen är det fem olika historier som du kommer att bekanta dig med;  fakta, dina minnen om barndomen, andra saker om barndomen och om att vara barn, historien om den du är idag, samt vad det innebär att vara trygg

EN BERÄTTELSE OM FAKTA

Fakta är sådant som du anser är dokumenterat. Exemplevis öppnade sig en hel bok fylld med olika berättelser exakt den sekund du föddes. Ditt horoskop kan berätta en hel del för dig om det. Dina föräldrars namn, deras arv i form av DNA och gener, dina farföräldrars uppväxt och hur det påverkat din egen berättar en annan historia. Hur många som bodde i din familj, vilket dagis du gick i, vilka skolor, vilka vänner du hade berättar ytterligare en historia fylld med fakta. 

Skriv gärna ner så mycket fakta du kan komma på om dina första sju år. Inte känslor eller händelser, utan fakta. När du ser dina anteckningar så ser du en historia, en berättelse som är en del av dig. Inte hela sanningen dock. 

EN BERÄTTELSE OM DINA FÖRSTA SJU ÅR

Du minns av naturliga skäl inte alla dina upplevelser från dina första sju år. Inte senare heller för den delen. Vi minns brottstycken som tillsammans bildar en verklighet, en berättelse om hur det var. Det är oftast de starkaste minnena som styr. Antingen för att vi upplevt dem, eller för att vi gjort vårt bästa för att kamouflera dem och därför valt att minnas något annat. 

Ta gärna fram ett papper och skriv, lite huller om buller, ner olika minnen från dina sju första år. Det kan vara rena händelser, känslor, en sak, en tapet, eller hur något smakade. Känn efter vilken känsla berättelse skapar inom dig. Du ser tydligt att även detta, oavsett hur starka känslor som är kopplade till historierna, inte heller är hela sanningen om dig. 

EN NY BERÄTTELSE OM DINA FÖRSTA SJU ÅR

Ta fram ett nytt papper och skriv ner sådant som du skulle vilja minnas. Om hur du som bebis uppskattade allt det som för andra var osynligt … Om vilka inre äventyr du upplevde när någon läste en saga, eller bara utifrån din egen fantasi … Om vilka fina vänner, djur, icke-fysiska vänner du hade runt omkring dig …

Skriv alltså ner – eller låt det formuleras inom dig – sådant som ett barn OCKSÅ kan ha upplevt och som du hade haft kvar i din minnesbank om inte andra berättelser tagit över. Se övningen som en lek, censurera dig inte utan låt ditt inre barn berätta för dig om sina minnen som ingen annan skulle kunna sätt ord på, mer än barnet själv. Detta blir på så sätt ytterligare en berättelse om vem du är. För även om du inte minns, är det ju sant – eller hur? Annars hade du inte kommit ihåg det nu.

EN BERÄTTELSE OM DEN DU ÄR IDAG

Nu är det dags för den historia som du berättar om dig själv i vuxen ålder. Ta fram ett nytt papper och skriv på samma sätt ner olika påståenden om dig själv. Skriv också ner vilka känslor som är starka inom dig och som påverkar dig, dagligen eller vid vissa tillfällen. 

Eftersom vi just nu arbetar med rotchakrat och de första sju åren ringar du in sådant som du känner att du kan härleda till just denna energin. Kanske vill du återkomma till uppgiften efter hand du gör kursen, för att tydligare kunna identifiera vad som tillhör just rotchakrat. 

Poängen med övningen är förstås att du ska se att den berättelse du berättar om dig själv inte är hela sanningen. Det är en berättelse delvis hopfogad med hjälp av brottstycken från andra berättelser. Bonus på övningen är att du kommer att se vilka påståenden och känslor som det sjunger om, och som du älskar. Ringa gärna in dem också, sätt lite hjärtan och stjärnor för att påminna dig om att du är helt fantastisk!

JORDSTJÄRNECHAKRATS BERÄTTELSE

Den femte berättelsen är den om framtiden, som den här kursen vill stärka inom dig. Berättelsen där rotchakrats energi rör sig fritt och blir ett fundament i ditt liv. Där marken är bördig och du lugnt och sansat sår, planterar och skördar sådant du vill uppleva. En historia som ingen har berättat för oss, mer än kanske något som kan inträffa när vi lämnat jordelivet.

Men vad händer med den berättelsen om den nu blir verklig? Hur växer dagens och framtidens barn upp om detta är en historia de får berättas för sig. Om ett liv i balans, med respekt för allt levande. Inklusive en själv. Där empati och kärlek styr besluten. Där vi värnar om livet och varandra. Där alla har lika värde. Där trygghet och överflöd är norm. Vad händer när de redan som barn får lära sig att det är fullständigt naturligt för oss att leva på det viset, precis så som du och jag lär oss nu?

ROTCHAKRATS DIMENSION

Dessa fem historier vibrerar förstås på olika frekvens. Men alla fem vibrerar inom den dimension som är rotchakrats. Ju mer bekant du blir med hur det känns när det handlar om rotchakrat, desto enklare är det för dig att ge dig själv vad du behöver. Vare sig om det gäller helande, affirmation eller manifesterande. Rotchakrats energi är ett universum inom dig, en värld där min förhoppning är att du ska blir fullständigt trygg med att röra dig. ❤️

I nästa kapitel tittar vi närmare på hur ett rotchakra i balans respektive obalans ser ut. 

0
    0
    Din varukorg
    Din Varukorg är tomTillbaka till Shopen