Välj en sida

Kort om chakrasystemet

»Chakrasystemet ger oss en en rytm, som en in- och utandning eller flödet mellan vila och aktivitet.«

I våra kroppar har vi alla sju stora energicentran som alltså kallas för chakran. Chakra är ett gammalt ord på Sanskrit som betyder snurrande hjul. Dessa energicentran vibrerar på olika frekvenser och varje chakras frekvens påverkar oss, så väl fysiskt som psykiskt. Det är frekvenser som vi kommer i kontakt med varefter vi växer upp och utvecklas, frekvenser som precis som allt annat i kroppen också utvecklas och förändras över tid.

Ett chakra är som mest aktivt under en sju årscykel och i vår kurs rör vi oss mellan 0-7 år. När man går vidare in i nästa utvecklingscykel påverkar förstås fortfarande de erfarenheter vi fått åren innan, men det är en ny frekvens som då driver oss framåt.

Jag tar med en förklaring för hela chakrasystemet i kursen för att du ska få en djupare förståelse för den helt naturliga rytm som varit med och styrt ditt liv och dina val. Min erfarenhet är att det gör oss mindre självkritiska, och det är en bra sak. Färgerna du ser är frekvensen översatt till färg. RÖTT är alltså rotchakrats färg, och därmed en viktig färg för vår kurs. 

EN RYTM OCH UTVECKLINGSCYKEL

0-7 år, ROTCHAKRATS ENERGI för oss in i gruppen, där vi vill vara en del av något större och det är vad vi upplever som tryggt. Vi föds bokstavligen in i en familj.
Tema: SAMHÖRIGHET

7-14 år, SAKRALCHAKRATS ENERGI hjälper oss att ta ett steg åt sidan från gruppen för att undersöka vem vi är som individ, utanför gruppens trygghet. Perioden handlar om steget bort.
Tema: LIVSKRAFT

14-21 år, SOLARPLEXUSCHAKRATS ENERGI tar oss ut i världen undersökande vår identitet i förhållande till andra. Vi tar alltså ett långt kliv bort från behovet av att ingå i en grupp.  Vi vill manifesteras oss som individer och ta vår plats i dansen.
Tema: SJÄLVVÄRDE

21-28 år, HJÄRTCHAKRATS ENERGI för oss sedan tillbaka till känslan av att vilja ingå i ett sammanhang. Kanske genom att bli kär, skapa familj, eller finna sin plats i yrkeslivet och där ingå i något större.
Tema: KÄRLEK

28-35 år, HALSCHAKRATS ENERGI får oss återigen att ta ett steg åt sidan från den samhörighet vi åren innan sökt. Vi undersöker vem vi är, vad vi egentligen tycker och drömmer om. Hur vi kan vara unika och samtidigt ingå i ett sammanhang.
Tema: TILLIT

35-42 år, PANNCHAKRATS ENERGI hjälper oss att ta de där oftast svåra stegen som innebär ett kliv rakt ut i det okända. Nya perspektiv och ny kunskap om livet och oss själva är vad energin hjälper oss att finna.
Tema: KLARSYN

42-49 KRONCHAKRATS ENERGI för oss kärleksfullt tillbaka in i en djupare samhörighet där hjärtat, själen, universum och alltings ursprung är vad vi känner oss trygga med. En resa som fortsätter resten av livet.
Tema: ANDLIGHET

EN IN- OCH UTANDNING

Chakrasystemet ger oss en en rytm, som en in- och utandning eller flödet mellan vila och aktivitet. När du lär känna denna rytm inom dig är det betydligt lättare att förstå dig själv, dina beslut och dina känslor. Samhällets syn på, och motstånd mot vårt behov av att vara unika och fullständigt självständiga påverkar i allra högsta grad vår förmåga att utvecklas. Precis som rädsla för att förlora kontrollen över våra egna liv gör det svårt för oss att ingå i samhörighet, som par, som grupp eller i den totala helheten.

När du vill helas och bli fri från gamla begränsningar och idéer om vem du är, är därför de olika chakrana en guldgruva av information. Dessutom hjälper kroppen dig genom att visa, med hjälp av skador, sjukdomar och andra fysiologiska yttringar, vilket chakra, det vill säga psykologisk aspekt, du behöver titta närmare på. 

DU ÄR MULTIDIMENSIONELL

Ju större förståelse man får för respektive chakra, desto lättare är det att separera den ena känslan från den andra. Man skulle kunna säga att det är sju olika verkligheter som lever inom dig – varje chakra är ett universum i sig – och att helande och utveckling handlar om att dels skapa balans inom dem, dels verkligen förstå att det är som olika världar med olika koder, gåvor och utmaningar.

Jag kan lova att livet blir mycket enklare när du har en avgränsad överblick över dessa olika aspekter inom dig. När något känns motigt eller svårt, går det så oerhört mycket snabbare att identifiera problemet, och på så sätt hela det som behövs, stärka det krävs för att må bra och hamna i balans igen.

ÖVNING

Om du vill kan du översätta rytmen ovan till ditt eget liv. Hur såg ditt liv ut i de olika cyklerna? Att tillhöra gruppen – att ta ett steg åt sidan – att ta ett kliv ut i världen – att återigen söka gemenskap och samhörighet – att igen ta ett steg åt sidan – att kliva ut i det okända – för att sedan ta dig in i den största gemenskapen.

Kanske har du inte upplevt alla cyklerna än, och då slutar du förstås där du är. Syftet med övningen är bara att se att många av de val du har gjort, har följt en helt naturlig rytm. Gå inte in känslomässigt i övningen, utan fokusera på hur du har tillbringat de olika cyklerna och kanske vad som fick dig att skapa de förändringar du gjorde. 

YTTERLIGARE CHAKRAN

Det finns olika sätt att se på chakrasystemet och jag beskriver helt kort dem här, för att du ska kunna sätta din egen kunskap i ett sammanhang. 

Chakrasystemet som jag beskrev här ovan har alltså sju chakran. När vi talar om ett system med 12 chakran har du om vi går nedifrån och upp, det jordstjärnechakra som också är en stor del av kursen, rotchakrat, sakralchakrat – och sedan kommer ett navelchakra, som sitter i just naveln och symboliserar vår kontakt med navelsträngen. Med vår livskraft och den näring som alltid finns tillgänglig för oss. I beskrivningen ovan slås dessa två ihop. 

Sen kommer solarplexus chakrat, hjärtchakrat, halschakrat, pannchakrat/ tredje ögat, kronchakrat, det kausala chakra som sitter cirka en decimeter ovanför kronchakrat ut mot bakhuvudet och sägs innehålla tidigare liv och erfarenheter. Sedan kommer själschakrat. Det sitter cirka 15 centimeter ovan för ditt huvud och är kontakten med med din själ. Slutligen har du det åttonde chakrat som också kallas Stellar Gateway Chakrat. En del, som jag själv, kallar själschakrat det åttonde chakrat.

I mitt arbete använder jag jordstjärnechakrat i kombination med rotchakrat, och utöver de sju som jag beskrev först i inlägget, ytterligare fem utanför kroppen. Dels det åttonde chakrat som jag arbetar mycket med, dels fyra som sträcker sig långt ut i kosmos. För mig räcker det dock med det åttonde chakrat som brukar kallas porten till vårt kosmiska jag. 

Kunskapen om våra chakran är helt enkelt baserat på olika traditioner och allra viktigaste är att göra kunskapen begriplig för just dig. I den här kursen spelar de olika systemen ingen roll, för här handlar det enbart om jordstjärnechakrat i kombination med rotchakrat. Det är dessa energier och dessa verkligheter vi ska lära känna, och som du kommer att märka innehåller även deras frekvenser olika dimensioner och berättelser.

I nästa kapitel får du lära känna de kraftdjur som vill göra dig sällskap på resan.

0
    0
    Din varukorg
    Din Varukorg är tomTillbaka till Shopen