Välj en sida

Datasekretess hos Lee Seger Books and Art AB

Vem är registeransvarig för dina personuppgifter?
Lee Seger Books and Art AB är registeransvarig för de personuppgifter som du skickar till oss och ansvarar för dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser.

Lee Seger Books and Art AB
Organisationsnummer: 559065-9412
Banérsgstan 14, 211 48 Malmö
Sverige
Mail: shop@leeseger.com

Var lagrar vi dina uppgifter?
De uppgifter som vi samlar in från dig lagras hos leeseger.com samt vid köp Billmate ABs databas.

Vem har tillgång till dina uppgifter?
Dina uppgifter kan ses och hanteras av Lee Seger Books and Arts administratörer samt vid köp Billmate AB. Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina uppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part. Uppgifter som vidarebefordras till tredje part används endast för att vi ska tillhandahålla våra tjänster till dig.

På vilken rättslig grund behandlas uppgifterna?
Varje gång vi behandlar personuppgifter som vi samlar in från dig informerar vi dig om huruvida tillhandahållandet av personuppgifter är lagstadgat eller obligatoriskt för att ingå ett avtal och huruvida det är obligatoriskt att tillhandahålla personuppgifterna och eventuella konsekvenser om du väljer att göra det.

Vilka är dina rättigheter?
Rätt till tillgång: 

Du har rätt att när som helst begära information om de personuppgifter vi har om dig. Du kan kontakta Lee Seger Books and Art AB, som skickar dig dina personuppgifter via e-post.

Rätt till dataportabilitet:
Varje gång som Lee Seger Books and Art AB behandlar dina personuppgifter på ett automatiserat sätt efter ditt medgivande eller enligt ett avtal har du rätt att få en kopia på dina data i ett strukturerat, vanligt och maskinläsningsbart format överförd till dig eller en annan part. Det innefattar endast de personuppgifter du har delgett oss.

Rätt till rättelse: 
Du har rätt att begära rättelse av dina personuppgifter om de är felaktiga, inbegripet rätten att komplettera ofullständiga personuppgifter. Du kan redigera dina personuppgifter på din profilsida.

Rätt till radering:
Du har rätt att när som helst radera alla personuppgifter som behandlas av Lee Seger Books and Art AB med undantag av följande situationer
*du misstänks för att ha eller har missbrukat våra tjänster under de senaste fyra åren.
*din kreditansökan har avslagits inom de senaste tre månaderna

Din rätt att neka till behandling av personuppgifter på grund av ett legitimt intresse: 

Du har rätt att neka till behandling av dina personuppgifter som baseras på Lee Seger Books and Art AB:s legitima intresse. Vi fortsätter inte att behandla personuppgifterna såvida vi inte kan visa på ett legitimt skäl till processen som går före dina intressen och rättigheter eller på grund av rättsliga anspråk.

Din rätt att neka till direktmarknadsföring:
Du har rätt att neka till direktmarknadsföring, inklusive profilanalyser som görs i direktmarknadsföringssyfte.

Rätt till begränsning:
Du har rätt att kräva att Lee Seger Books and Art AB begränsar hanteringen av dina personuppgifter under följande omständigheter:

– Om du motsätter dig behandling av dina personuppgifter med utgångspunkt i Lee Seger Books and Art AB:s legitima intresse, ska Lee Seger Books and Art AB begränsa all hantering av uppgifterna under pågående utredning av legitimt intresse.

– Om du har hävdat att dina personuppgifter är felaktiga måste vi begränsa all hantering av dessa uppgifter under pågående utredning av huruvida personuppgifterna är korrekta.

– Om behandlingen av personuppgifterna strider mot lagen kan du motsätta dig att personuppgifterna raderas och istället begära begränsning av användningen av dina personuppgifter

– Om Lee Seger Books and Art AB inte längre behöver personuppgifterna men det krävs för att du ska kunna försvara dig mot rättsliga anspråk.

Hur kan du utöva dina rättigheter?
Vi tar dataskydd på mycket stort allvar och du kan alltid nå oss på shop@leeseger.com

Rätt att framföra klagan hos en tillsynsmyndighet:
Om du anser att Lee Seger Books and Art AB behandlar dina personuppgifter på ett oriktigt sätt kan du kontakta oss. Du har också rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet.

Uppdateringar till vårt integritetsmeddelande:
Vi kan behöva uppdatera vårt integritetsmeddelande. Den senaste versionen av integritetsmeddelandet finns alltid tillgängligt på vår webbplats. Vi meddelar dig om eventuella väsentliga förändringar i integritetsmeddelandet, exempelvis syftet med användningen av dina personuppgifter, ombudets identitet eller dina rättigheter.

Cookies
En cookie (eller kaka) är en liten textfil som en webbplats sparar på besökarens dator. Cookies används på många webbplatser för att ge en besökare tillgång till olika funktioner. Informationen i en cookie kan också användas för att följa en användares surfande på webbplatser som använder samma cookie.

Måste jag tillåta cookies?
Denna webbplats använder cookies för funktionalitet kritisk för att det ska gå att handla i butiken. Om du blockerar cookies kan du därför ej heller handla i butiken. Utan cookies kan du dock fortfarande titta på sidor och artiklar i butiken, men vissa funktioner kan bete sig oväntat.

Om du vill handla i butiken men inte vill att några cookies ska sparas på din dator när du stänger din webbläsare så kan du besöka sidan i privat läge. Detta läge kallas olika saker beroende på din webbläsare: “Inkognitofönster” (Chrome), “Privat fönster” (Firefox) eller “InPrivate-fönster” (Microsoft Edge). Alla cookies som satts under besöket i privat läge raderas då ifrån din dator när du stänger din webbläsare.

Hur använder vi cookies?
Vi använder cookies för att hantera artiklar i varukorgen och för vissa funktioner som endast ska visas en gång per besökare. Om du stänger din webbläsare och senare kommer tillbaka till butiken så sparas dina inställningar och artiklar i varukorgen med hjälp av cookies.

0
    0
    Din varukorg
    Din Varukorg är tomTillbaka till Shopen