Utbildning till terapeutisk healer

Terapeutisk och energitransformerande healer är den korrekta titeln på den form av helande jag arbetar med. Terapeutisk för att jag anser att insikterna är en oerhört viktig del av helandeprocessen. Om vi inte förstår vad vi helat och vem vi har varit, då är det svårare att gå vidare in i något nytt. Energitransformerande för att vi i ett meditativt tillstånd förändrar det som varit. Vi helar sår, ändrar övertygelser och tankebanor och vi öppnar ögonen för en mer själslig aspekt av oss själva. Både delarna skapar förutsättning för klienten att verkligen förändra sitt liv och se sig själv ur en större kontext än tidigare. 

Om du vill lära dig att arbeta som jag får du lära dig olika metoder och tekniker som hjälper klienten att förstå och helas. Du kommer att på djupet undersöka och utveckla din medialitet och din förmåga att kanalisera – det vill säga att samarbeta med dina och dina klienters guider. Du får lära dig om för och nackdelar med att arbeta som healer. Du får en fördjupad förståelse för hur kroppen via chakrasystemet, färger och symboler vägleder oss till helandet. Du fått lära dig att ställa svåra frågor, att hantera klienters trauman och se och uppskatta de speglingar som dina klienter ger. Du kommer också att förändras för oundvikligen kommer du tillsammans med gruppen lära känna dig själv på ett ännu djupare plan än förut. Låter det spännande?

 

»Helande handlar om att byta perspektiv«

DET HÄR ÄR DU…

Du är väl bekant med mitt arbete och du vet att det är vad du vill lära dig. Du har läst mina böcker; Revan i horisonten och Ditt Magiska Jag och du arbetar redan med min kortlek, Lee Seger Healingkort. Du har allra helst gått i healing hos mig, men i alla fall hört mig prata om helande och de processer vi som mänsklighet är inne i – i en workshop eller på en föreläsning. Detta är viktigt för jag vill att du med största möjliga säkerhet ska veta att detta är vad du är ute efter. Det finns mängder med bra utbildningar till olika former av healers och ju säkrare du är på vad du just nu vill lära dig, desto bättre blir det, både för dig och mig.

Du har arbetat med dig själv. Du kan med vänlighet hantera ditt ego när det dyker upp och du kan med kärlek och närvaro möta starka känslor när de vill komma fram. Du kan helt enkelt ta ansvar för dina egna processer.

Du ska vara beredd på att låta utbildning genomsyra ditt arbete under det år den pågår. Även om träffarna bara är fem är min intention att den ska vara levande även däremellan. Inte för att uppta tid, utan som en närvaro.

Du ska vilja arbeta med klienter. Du behöver inte göra det redan, men din intention ska vara att omsätta kunskapen i praktiskt arbete.

Du behöver vara beredd på att öppna dig för gruppen. Ni kommer att träna på varandra, vi spenderar mycket tid tillsammans och vi bor och lever nära inpå under de tillfällen vi ses.

Känner du att detta stämmer in på dig så vore det fantastiskt roligt om du vill vara med!

MIN INTENTION MED UTBILDNINGEN

Under de femton åren jag arbetat som healer har det alltid varit viktigt för mig att klienten känner att det är den som äger sessionen.  Det stämmer att det är min tillit, erfarenhet och kunskap som sätter ramarna för sessionen – MEN det är klienten själv som gör helandet. Givetvis tillsammans med den kärleksfulla och djupt helande energin som vi får tillgång till när vi ber om den, men det är de facto klienten själv som har modet att möta, förändra och släppa taget. Det är klientens inre värld som styr, även om jag hjälper till där det behövs. Det ÄR klienten som helar sig själv.

Jag säger inte detta för att förringa mitt eget arbete, utan för att det är detta som framför allt är mitt arbete. Att hjälpa klienten se sin egen förmåga att hela och äga sitt liv. Därför är den terapeutiska delan av sessionen så viktig. Det är främst där jag kan visa andra vägar, ge nya perspektiv på gamla frågeställningar. Det är där modet växer för att sedan kunna möta det som behövs. Det är där klienten utvecklas. Den aktivt energitransformerande delen av sessionen är vad som sen hjälper klienten att förändra livet efter sessionens slut. Det är där den djupare formen av helandet sker. Hela sessionen, även om det främst blir i form av ett samtal, är alltid djupt helande – och i så fall det som krävs just då.

På samma sätt ser jag på den här utbildningen. Jag vill under året dela med mig av mina erfarenheter, min tillit och min kunskap. Under utbildningen integrerar du det jag har att lära ut – och gör det till ditt! Även om du under året följer kursplanen och arbetar utifrån de uppgifter du fått, så är inte tanken att du ska bli en ny Lee. Tanken är året ska förstärka det som är DU och allt det du redan är och kan.

Du kommer självklart att få ett diplom eller två, men någon certifiering är jag intresserad av att skapa. Min intention är enbart att dela med mig av den kunskap jag har samlat på mig, så att den kan leva vidare i dig och ditt sätt att arbeta.

»Helande innebär att lyssna, möta och släppa taget«

UR INNEHÅLLET

Chakrasystemet som vägledning til helande.

Kroppen som vägledare i klientarbetet. Den egna så väl som klientens.

Lee Seger Healingkort som vägledning i klientarbetet.

Samtalsmetodik. Hur man pratar om sexuella övergrepp, misshandel och andra trauman. Hur man möter ego och motstånd. Hur man öppnar upp ett samtal. Hur man ger sessioner över telefon.

Rösten som verktyg.

Lyssnandet som verktyg.

Metoder och tekniker för helande

att veta att det jag upplever just nu är sant för mig – men vid ett annat tillfälle  kan jag hålla något annat för sanning. Det gör sökandet väldigt prestigelöst och meningslöst att värdera. Sina egna sanningar såväl som andras.

Ett magiskt perspektiv på livet gör att vi breddar våra gränser. Vi tar reda på om det kanske ändå finns en möjlighet för oss människor att leva på ett annat sätt. Vi undersöker våra begränsningar och bit för bit lär vi oss mer om vår egen förmåga att skapa, att uppleva kärlek och att leva utan rädsla. Ditt magiska jag har oändligt mycket mer makt än vad någon potentat har i den fysiska världen.

 

Ängshyddan

Vi kommer att vara på det fantastiskt fina Bed & Breakfast Ängshyddan som ligger strax utanför Åhus i Skåne. I makalöst vacker natur med bara några minuters promenad till havet och en tre mil lång sandstrand.

Upplägget

Vi kommer att vara på det fantastiskt fina Bed & Breakfast Ängshyddan som ligger strax utanför Åhus i Skåne. I makalöst vacker natur med bara några minuters promenad till havet och en tre mil lång sandstrand.

© Lee Seger 2019