Syster Måne – Meditation

99.00 kr

Meditation som fördjupar kontakten med det feminina via månen. En magisk meditation där du släpper taget om nuet för att andetag för andetag hamna i en djupare samklang med jorden, månen och allt annat levande.
Text och röst: Lee Seger
Musik: Elsa Esmeralda Hedberg
Längd: 23 minuter
Inspelning: 2019
Copyright Lee Seger

This sound piece uses these sounds from Freesound:
“Native American Flute – Improv 4 – F minor – 120BPM – WET.mp3” by Ephemeral Rift (https://freesound.org/people/Ephemeral_Rift/)
“Pack: Sandyrb Native Hand Drum 01” by sandyrb (https://freesound.org/people/sandyrb/)
“track3.mp3” by Kerri (https://freesound.org/people/kerri/)

 

Kategori: